شماره حساب ها

  • شماره حساب بانک صادرات : ۰۳۲۸۹۷۳۵۴۹۰۰۴
  • شماره ۱۶ رقمی کارت شتاب : ۶۰۳۷۶۹۱۶۶۸۰۷۸۹۹۱
  • شبا : IR33 0190 0000 0032 8973 5490 04
  • به نام آقای گلمحمد قدمیاری

پرداخت آنلاین

تومان